Leiebetingelser

Leiebeløp betales via vårt elektroniske bookingsystem på denne internettsiden eller på andre måter igjennom vårt system HQ Rentals. Skulle det være en eller annen grunn for direkte innbetaling av leiebeløpet til vår konto betales 50 % av leiesummen ved bestilling for at reservasjonen skal være gyldig. Resten innbetales i sin helhet til vår konto 1506 15 55193 minimum 30 dager før leieforholdets start. Depositum kr 4.000. Dette beløpet skal ikke innbetales, men etableres med kredittkort ved utlevering av bobilen.

Avbestilling:

Ved evt. avbestilling inntil 60 dager før leieperiodens start refunderes leieprisen med fratrekk av et administrasjonsgebyr på kr 950,- . Ved avbestilling mellom 60 og 30 dager før leieperiodens start refunderes 50 % av leieprisen. Ved avbestilling senere enn 30 dager før leieperiodens start, eller hvis leietaker ikke møter opp og henter bobilen som avtalt, beregnes hele leieprisen.

Ut-/ innlevering:

Utlevering og innlevering av bilen skal skje hverdager mellom kl. 0800 og kl. 1600. Andre tider for inn/utlevering samt helg kan gjøres etter avtale. Med forbehold om tilgjengelighet og mot et servicegebyr på kr 1000,-
Forespørsel om endring av tidspunkt for ut- og/eller innlevering må gjøres senest 24 timer før avtalt tid. Vi tar forbehold om at slike endringer ikke kan aksepteres.
Hvis for sen levering forårsaker forsinkelser for neste leietaker, belastes leietaker for de eventuelle merkostnader som oppstår for neste leietaker.
Disse merkostnadene kan bestå i hotellkostnader eller kostnader for å skaffe reservebil og andre følgekostnader.

Bobilen behøver ikke å vaskes utvendig før retur, men følgende punkter må oppfylles:

– Bilen skal være ryddet og rengjort innvendig.
Eventuelt kan sluttrengjøring kjøpes. Ved forhåndsbestilles koster det kr 1 750,-. (Uten forhåndsbestilling tilkommer kr 700,- pr time for rydding/vasking, i tillegg til prisen på kr 1 750,-)
– Avløpstank og WC-tank skal være tømt.
Eventuelt kan tømming kjøpes. Tømmegebyr kr 750,-
– Åpne gassflasker belastes.
Gassflaske koster kr 900,-
– Drivstofftanken skal tilbakeleveres full.
Hvis man ikke ønsker å fylle diesel selv, kommer det et tillegg på kr 250,- + kr 20,- /liter diesel.

Sjåfører:

Alle som leier bil hos Best Bobilutleie må være fylt 25 år, og ha hatt gyldig førerkort i minimum 2 år. Førere yngre enn 25 år eller førere som har hatt førerkort i mindre enn 2 år må betale ett tilleggsgebyr på kr 600,-

Alle våre bobiler er under 3,5 t og kan kjøres med vanlig førerkort (klasse B).

Bøter:

Parkeringsbøter, fartsbøter o.l. som leietaker ikke har gjort opp, belastes leietakers kredittkort i ettertid. I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på kr 250,-.
Det er Autopass-brikker i alle bilene og evt. bompasseringer blir belastet (m/MVA) i etterkant. Samt ekspedisjonsgebyr kr 250,-.

Leietakers ansvar:

Bobilen kontrolleres før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator m.m. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket.
Ved bruk av toalettet må toalettkjemikalier og toalettpapir tilpasset campingtoaletter benyttes.
Bobilene er dyre- og røykfrie. Ved brudd på forbudet mot dyr og/eller røyking må det betales en tilleggsavgift på kr 7 000,-
NB! Se for øvrig egen info i bobilen for ytterligere opplysninger.

Forsikring:

Best bobilutleie følger norsk lov hva gjelder forsikring. Bilene har full kasko. Det er viktig å merke seg følgende punkter:
• Forsikring dekker ikke skade/uhell dersom fører er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
• Forsikringen dekker heller ikke skader påført bilen som resultat av uaktsom kjøring.
• Vår forsikring har en egenandel på kr 12.000,-. Dette betyr at du som leietager betaler inntil kr 12.000,- pr skade.
• Innvendige skader dekkes ikke av forsikringen og vil bli taksert av utleier og trukket av depositumet, eventuelt direktebelastet leietaker.

NB! Ved skade må det fylles ut skademelding.

Havari:

Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade eller motorhavari o.l. på den bestilte bobil. Innbetalt depositum og leie fås da uavkortet tilbake. Imidlertid gjør vi vårt beste for å finne en annen bobil. Oppstår feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon som er under 12 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker fås ingen refusjon.
Best bobilutleie er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser / avbrutt ferie p.g.a. oppståtte feil / mangler ved bilene.